Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Природні болота і водойми – важливі осередки збереження біорізноманіття

         Яворівський національний природний парк розташований на Головному Європейському вододілі в межах цікавого з природоохоронної точки зору  регіону Розточчя, який відзначається великим розмаїттям ландшафтів, що включають в себе такі важливі природі середовища як водойми і болота. Природні водойми парку в основному представлені невеликими річками, які мають досить розгалужену мережу в північній його частині. На території парку беруть свій початок такі річки як Фійна і Верещиця. Проте, якщо р. Фійна та її притоки мають ознаки гірських річок із швидким водотоком посеред крутих схилів ярів, то річка Верещиця нагадує поліський ландшафт, оскільки берегова зона характеризується широкими заболоченими долинами і заплавними лісами. Значна частина долини річки Верещиці перетворена у штучні водойми (стави) рибогосподарського і рекреаційного призначення. Природне (незмінене) русло річки Верещиці на території парку збереглося лише на відрізку близько 1,5 км – між рекреаційною зоною «Верещиця» і центральною садибою господарства «Майдан». От власне на цій ділянці русла річки збереглися найбільш цінні болотні біоценози з унікальними для регіону Розточчя рослинними асоціаціями. Дана ділянка представляє собою низинне (евтрофне) болото з ознаками перехідного (мезотрофного) у північній його частині. На території даного водно-болотного комплексу виділяються 3 формації: лісова, чагарникова і трав’яно-мохова. Найбільшу площу займають лісові болотні формації з переважанням вільхи чорної. Друге місце посідають чагарникові формації з домінуванням верб. В найменшій кількості тут представлені трав’яні і трав’яно-мохові болота.
        Трав’яні і трав’яно-мохові болотні формації збереглися на незначній площі (1,7 га). Слід зазначити, що північна частина даного виділу має ознаки перехідного сфагнового болота. Тут росте журавлина, яка є едифікатором перехідних і верхових боліт. У північній стороні болота на підвищеннях (острівках), порослих сосною, березою і крушиною, вкритих сфагновими мохами зустрічаються досить унікальні і рідкісні для Розточчя рослинні асоціації чагарничкових, а саме: брусниці, чорниці, буяхів (лохини), журавлини звичайної та вересу. При цьому, якщо буяхи і чорниця ростуть відокремленими куртинами, то журавлина і брусниця ростуть разом. Південна і центральна частина болота в основному вкрита осоковими травами, окремими куртинами росте очерет. Ближче до русла річки болото переходить в чорновільхові асоціації.
        Даний водно-болотний комплекс є важливим оселищем для низки представників фауни. Тут постійно мешкає 10 видів земноводних, 5 видів плазунів; виявлено на гніздуванні понад 20 видів птахів; трапляються такі рідкісні ссавці, як видра річкова, тхір лісовий і горностай тощо.

 

 

Сергій Стельмах
науковий співробітник Яворівського НПП

AddThis Social Bookmark Button