Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Старовікові ліси та праліси Яворівського національного природного парку

Важливо відмітити, що в межах парку ідентифіковані ділянки є спряженими, тому можна розглянути питання щодо включення цього масиву до особливо охоронних територій. Це саме стосується й ще двох ділянок на території парку.
Варто продовжити роботи щодо обстеження старовікових лісів Яворівського НПП з метою подачі документів для включення їх у всесвітню систему пралісів.
Старовікові ліси й праліси – це лісові екосистеми, які тривалий час розвивалися природним шляхом, в яких біотоп, і , особливо, біоценоз, не зазнав істотного антропогенного впливу на структуру, динаміку біомаси, вікову структуру едифікаторів, природне відновлення екосистем, її системну цілісність та які потенційно здатні до самопідтримання (саморегуляції) у разі відсутності руйнівного впливу людини.

Сергій Стельмах,
науковий співробітник
Яворівського НПП

AddThis Social Bookmark Button