Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Нова українська школа та національні природні парки. Співпраця сьогодні і завтра.

Місце проведення обрано не випадково, адже Яворівський НПП тісно співпрацює із загальноосвітніми закладами щодо екологічної освіти. 

На занятті серед інших питань порушували тему «Нова українська школа та національні природні парки. Співпраця сьогодні і завтра».

Під час обговорення наголошено на важливості міждисциплінарних зв’язків, які дають змогу всебічно аналізувати будь-яке негативне явище у навколишньому середовищі, що виникає під впливом антропічної діяльності. 

Екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на активну взаємодію людини з природою, побудовану на науковій основі, на оцінюванні людини як частини природи. Екологічні знання, доповнені ціннісними орієнтаціями, повинні стати основою екологічної культури і екологічного мислення. Вони мають сприяти усвідомленню цінностей, допомагати вирішенню комплексних екологічних проблем, що стоять перед людством, забезпечити комфортність його проживання у майбутньому, зберегти та примножити унікальну різноманітність всієї біоти. Упровадження екологічної безпеки та сталого розвитку вимагає від кожної людини глибокого самоаналізу й самовдосконалення. Тому серед вчителів було проведено анкетування «Самоаналіз ставлення до природи». 

В кінцевому результаті домовилися системно співпрацювати з Яворівським НПП, щоб спільно формувати в учнів активну громадянську позицію щодо захисту навколишнього середовища і сталого розвитку.

AddThis Social Bookmark Button