Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Старовікові букові ліси і праліси Яворівського НПП – осередки незайманої дикої природи

3 березня Всесвітній день дикої природи

Старовікові букові ліси і праліси Яворівського НПП – осередки незайманої дикої природи

Мета цьогорічного Всесвітнього дня дикої природи - підвищити обізнаність людей про величезну цінність лісів нашої планети, а також видів дикої природи, що мешкають в лісах.

Особливої уваги заслуговують старовірові ліси і праліси, як острівці незайманої дикої природи. 

Старовікові ліси й праліси – це лісові екосистеми, які тривалий час розвивалися природним шляхом, в яких біотоп, і, особливо, біоценоз, не зазнав істотного антропогенного впливу на структуру, динаміку біомаси, вікову структуру едифікаторів, природне відновлення екосистеми, її системну цілісність та які потенційно здатні до самопідтримання шляхом саморегулювання у разі відсутності руйнівного впливу людини .

На території Яворівського НПП до старовікових лісів і пралісів віднесено ділянки букових лісостанів, що зосереджені Янівському природоохоронному науково-дослідному відділення (квартали: 20, 21, 22, 28, 29, 37) на площі 67,3 га, з яких 32,8 га ідентифіковано як праліси і 34,5 – як старовірові ліси.

Зазначені лісостани відзначаються найвищими класами бонітету – І – Іа і Іб. Значна частина цих лісів віднесена до еталонних зі значною кількістю  плюсових дерев класу еліта. На цій території виявлені локальні популяції рідкісних рослин – занесених до Червоної книги України, а саме: любки зеленоквітквої, гніздівки звичайної, підсніжника білосніжного, булаток: великоквіткової, довголистої і червоної тощо. Також тут зосереджені основні стації перебування цінних мисливських і рідкісних ссавців. Старовікові бучини із значною участю сухостійних дуплистих дерев є важливими гніздовими стаціями птахів дуплогніздників і кажанів. 

Сергій Стельмах – науковий співробітник Яворівського НПП

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button