Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Наука

Відповідно до Положення «Про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України» та Положення «Про Яворівський національний природний парк» наукові дослідження проводяться з метою розробки наукових основ охорони, відтворення та оптимального використання природних ресурсів, запорвадження моніторингу природного середовища.

Головною науково-дослідною темою є ведення Літопису природи згідно методичного посібника (Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Парчук Г.В. та ін. "Програма Літопису природи для заповідників та національних парків", 2002 р.).

Науковим куратором Яворівського НПП є географічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

З метою вирішення складних наукових, організаційних, фінансово-матеріальних та інших важливих питань при національному парку створена і діє науково-технічна рада, яку очолює директор.

 

Яворівський НПП, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові дослідження спрямовані на виконання програми Літопису природи:

> ведення систематичних спостережень за сезонними явищами природи, аналіз метеорологічних даних;

> інвентаризація флори і фауни на території ЯНПП та на територіях, що плануються включити до його складу; 

> виявлення та картографування нових локалітетів рідкісних видів рослин і тварин;

> картування місць поширення інвазійних видів рослин на території парку;

> дослідження поширення, структури популяцій, особливостей розмноження рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України;

> моніторинг чисельності і просторового розподілу мисливських ссавців регіону Розточчя; 

> інвентаризація фауни хребетних тварин на території БР «Розточчя»;

> вивчення антропогенного впливу і рекреаційного навантаження (фактору турбування) на стан популяцій рідкісних і фонових видів ссавців парку та прилеглих територій;

> розробка планів охорони та збереження рідкісних видів рослин та тварин;

> вивчення впливу рекреаційної та господарської діяльності на екосистеми парку;

> вивчення екологічних груп рослин.

 

У складі ЯНПП функціонує відділ науки та екологічної освіти, фахівці якого безпосередньо виконують наукові дослідження. Для виконання вузькоспеціалізованих науково-дослідних робіт залучаються спеціалісти інших наукових установ.

 

AddThis Social Bookmark Button