Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Охорона та відтворення

 

Відділ державної охорони природно-заповідного фонду

Охорона території національного природного парку від порушень природоохоронного режиму здійснюється службою державної охорони національного парку, яка входять до складу служби державної охорони (СДО) природно-заповідного фонду України. Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України затверджується Кабінетом Міністрів України (1127-2000-п) (стаття 60 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”).


Основні функції:

> забезпечення дотримання режиму охорони територій та об’єктів природно заповідного фонду України;

> попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства. 

Служба державної охорони відповідно до вищезгаданих завдань організовує і забезпечує:

> здійснює охорону природних комплексів національного природного парку;

> здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах території  парку;

> забезпечує порядок використання природних ресурсів;

> забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об'єктів природно­заповідного фонду;

> попереджує пошкодження лісовихнасаджень унаслідок незаконних рубок;

> здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації;

> інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

> забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах територій та об'єктів природно­-заповідного фонду;

> підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;

> забезпечує додержання режиму територій та об'єктів природно­заповідного фонду, у тому числі додержання вимог проектів організації територій та об'єктів чи проектів утримання та реконструкції об'єктів природно­заповідного фонду, на всій його території;

> забезпечує проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності збереження особливо цінних природних комплексів та об'єктів.

Спільно з науковим відділом:

> організовує виконання службою державної охорони науково-прикладних тем;

> виконує наукову тематику розділів «Літопису природи»;

> проводить наукові дослідження з питань типологічного аналізу по переважаючих типах лісу на території науково-дослідних відділень з метою відтворення корінних насаджень;

> проводить навчання служби державної охорони;

> сприяє роботі інших наукових організацій на території парку і контролює дотримання ними встановленого режиму;

> вивчає вплив та дає рекомендації щодо використання непокритих лісом площ (рілля, сінокоси, пасовища).


Загальна площа парку складає 7108 га, у тому числі 2915 га надані у постійне користування та 4193 га землі без вилучення їх у землекористувачів. 

Лісові землі від загальної площі лісового фонду парку складають 98 % (2859,1 га) з них: вкриті лісом – 97% (2776,5 га ) в тому числі лісові культури – 25 % (690,6 га).

Не лісові землі складають 2% (55,9 га).


Функціональне зонування ЯНПП виконано на підставі «Проекту організації території Яворівського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів », а саме:

> заповідна зона - 1030,6 га;

> зона регульованої рекреації – 1428,2 га;

> зона стаціонарної рекреації – 40,9 га;

> господарська зона – 415,3 га.

 


Службу державної охорони ЯНПП очолює директор парку. До складу служби державної охорони Яворівського НПП входять: головний природоохоронець, начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду, провідний інженер з охорони природних екосистем, провідний інженер з охорони тваринного світу, начальники ПОНДВ, майстри з охорони природи, інспектори з охорони природно-заповідного фонду І категорії.

AddThis Social Bookmark Button