Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Відділ науки та екологічної освіти

Головним завданням відділу є робота над "Літописом природи" у якому подаються основні дані про календар природи, фізико-географічні умови, рослинний і тваринний світ, режими їх охорони, антропогенний вплив на природно-заповідну територію, а також, проведення актуальних природничих досліджень із залученням фахівців інших наукових установ. Крім того, в організації звітності ПЗУ є заключні звіти за темами, щорічна інформація про підсумки науково-дослідної діяльності ПЗУ, а також щорічні індивідуальні та щоквартальні звіти наукових співробітників про виконання робочого плану.

Яворівський НПП є центром організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення, учнівської та студентської молоді з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини.

Працівники відділу працюють в наступних напрямках:

> займаються природоохоронною пропагандою, підготовкою тематичних виступів в засобах масової інформації;

> виконують плани науково-дослідних бюджетних робіт;

> виконують роботи за госптемами та складають угоди про науково-творче співробітництво;

> видають монографії, збірники, наукові статті;

> розробляють природоохоронні рекомендації;

> формують наукові фонди;

> беруть участь у проведенні екологічних експертиз;

> здійснюють заходи щодо відновлення порушених екотопів, біоценозів, популяцій диких тварин і рослин;

> організовують природоохоронні акції;

> співпрацюють з громадськими та міжнародними еколого-освітніми організаціями;

> організовують проведення навчальних практик для студентів та учнів, написання курсових і дипломних робіт.

AddThis Social Bookmark Button