Яворівський національний природний парк

Все на землі, все треба берегти –
І птаха й звіра, і оту рослину,
Не чванься тим, що цар природи ти –
Бо врешті, ти його частинка.

Б. Лепкий

Відділ бухгалтерського обліку та економіки

 

Організовує планування діяльності парку та джерел фінансування видатків по збереженню природно-заповідного фонду, контролює їх використання по призначенню. Забезпечує комплексний аналіз всіх видів діяльності НПП і своєчасну розробку заходів по ефективному використанню трудових і фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниженню собівартості продукції.

Веде організацію управління бухгалтерським обліком і звітністю, контролює порядок оформлення операцій документообліку, форми і порядок фінансових розрахунків. Слідкує за порядком приймання, оприбуткування, зберігання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. Веде розрахунки з дебіторами і кредиторами. Складає бухгалтерські баланси і звітність.

AddThis Social Bookmark Button